Terapia

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna (tzw. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wieloprofilowe usprawnianie) skierowana jest do:

 1. dyslektyków
 2. dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
 3. dzieci o obniżonej sprawności manualnej
 4. dzieci z trudnościami w uczeniu się (czytania, pisania, ortografii, matematyki, języków obcych)
 5. dzieci z problemami z koncentracją uwagi
 6. dzieci z niską samooceną, nieśmiałych
 7. dzieci o nieharmonijnym rozwoju
 8. dzieci o zaburzonym słuchu fonematematycznym

Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

Zajęcia prowadzi pedagog, oligrofrenopedagog.

Zajęcia trwają ok.60 min. i prowadzone są indywidualnie.

Bliższych informacji udzielamy codziennie w godz. 8.00-20.00 telefonicznie

Pedagog, oligofrenopedagog mgr Beata Pacek

Pedagog mgr Aneta Niżnik

Rejestracja: tel. 0 503 029 093


TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Obejmuje m.in.:

 1. terapię dzieci z trudnościami szkolnymi
 2. terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i nadpobudliwością psychoruchową
 3. pełną diagnostykę psychologicznš,
 4. poradnictwo psychologiczne,
 5. porady psychologiczne w sytuacjach kryzysowych,
 6. pomoc rodzinom w różnych problemach
 7. każdy inny problem, z którym nie potrafisz poradzić sobie sam.

Zajęcia trwają ok.60 – 120 min. i prowadzone są indywidualnie.

Bliższych informacji udzielamy codziennie w godz. 8.00-20.00 telefonicznie

Psycholog terapeuta – mgr Izabela Spytek
Psycholog – mgr  Katarzyna Korek

Rejestracja: tel. 0 503 029 093


TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Obejmuje m.in. :

 1. diagnozę i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych (od 3 roku życia)
 2. usuwanie zaburzeń i wad wymowy,
 3. wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 4. usuwanie problemów z płynnością mówienia
 5. porady i konsultacje dla rodziców i opiekunów.

W pracy logopedycznej stosowane są różnorodne ćwiczenia artykulacyjne oraz ćwiczenia wspomagające artykulację: ćwiczenia motoryki narządów mowy, oddechowe i słuchowe. Z dziećmi łączymy trud ćwiczeń z zabawą, która jest naturalną formą dziecięcej aktywności. Pozwala to na odwrócenie uwagi dziecka od różnego typu nieprzyjemności i przykrości związanych z pracą nad poprawą jego mowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, mobilizuje do działań, nie powodując znużenia ciągłym powtarzaniem konkretnych ruchów, słów i czynności. Poprzez tak urozmaiconą formę zajęć uzyskujemy akceptację dziecka dla prowadzonych działań, co w efekcie wpływa na pozytywne efekty terapii.

Zajęcia prowadzi logopeda.

Zajęcia trwają ok.45 min. i prowadzone są indywidualnie.

Bliższych informacji udzielamy codziennie w godz. 8.00-20.00 telefonicznie

Logopeda mgr Halina Kustosz – Miśko

Logopeda mgr Urszula Tułacz-Pieprzyk

Logopeda mgr Agnieszka Jasek

Rejestracja: tel. 0 503 029 093