Zapraszamy do naszej Poradni!

Od wielu lat pomagamy i wspieramy!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 6 dni w tygodniu!

Nasi specjaliści: psycholog-terapeuta, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda, pomogą w problemach emocjonalnych, z zachowaniem, z prawidłowym rozwojem i wymową Twojego dziecka!

Wizyty po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZADZWOŃ: 503 029 093
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Myślenicach, ul. Drogowców 3, I piętro (ok. 100 m za wydziałem komunikacji po lewej stronie ulicy)


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, jest pierwszą tego typu niepubliczną placówką na terenie Powiatu Myślenickiego.

Poradnia jest wpisana do ewidencji placówek oświatowych prowadzonych przez Starostę Myślenickiego i podlega nadzorowi merytorycznemu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach posiada podobne uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (m.in. za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania). Dokumenty firmowane przez Poradnię mają więc taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.


Nasza Poradnia prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomagamy w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych, zaburzeń zachowania i koncentracji, w trudnościach w pisaniu, czytaniu i liczeniu, w trudnościach w nauce, prowadzimy terapię logopedyczną w zakresie korekty wad wymowy, wyrównywania opóźnień rozwoju mowy, jąkania, a także innych problemów językowych u dzieci, także dwujęzycznych. Wspomagamy nauczycieli  oraz rodziców w zakresie problemów, z jakimi borykają się ich dzieci.

Zapraszamy

Dyrektor Poradni Halina Kustosz-Miśko – wieloletni praktyk, logopeda, gabinet logopedyczny prowadzi od kilkunastu lat, kierując również Niepubliczną  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach.

dyrektor poradni Halina Kustosz-Miśko