Szkolenia

OFERTA SZKOLENIOWA NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MYŚLENICACH


„WIEK PRZEDSZKOLNY I WCZESNOSZKOLNY – METODY STYMULACJI PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU MOWY DZIECKA I FUNKCJI JĘZYKOWYCH”

 • Kształtowanie mowy dziecka
 • Ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe usprawniające mowę dziecka:
 • Ćwiczenia usprawniające narządy mowy
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Wspomaganie rozwoju leksykalnego dziecka

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 90 MINUT

Minimalna ilość osób, biorących udział w szkoleniu: 10 osób

Koszt udziału 1 osoby w szkoleniu: 100,- zł

Dogodny termin szkolenia do ustalenia telefonicznie 503 029 093


„DYSFUNKCJE MOWY U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM”

 • Kształtowanie mowy dziecka
 • Przyczyny nieprawidłowego rozwoju mowy dziecka
 • Rodzaje dysfunkcji mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – najczęściej występujące wady wymowy
 • Ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy
 • Diagnoza i terapia logopedyczna

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 120 MINUT

Minimalna ilość osób, biorących udział w szkoleniu: 10 osób

Koszt udziału 1 osoby w szkoleniu: 100,- zł

Dogodny termin szkolenia do ustalenia telefonicznie 503 029 093


„AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE”

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Przyczyny i uwarunkowania pojawiającej się w szkole agresji i przemocy
 • Interwencja nauczyciela na powtarzającą się przemoc – współpraca z rodzicami, z policją
 • Portret ofiary i sprawcy przemocy
 • Rozmowa z dzieckiem – ofiarą i sprawcą przemocy
 • Szkoła wolna od przemocy – czy to możliwe?
 • Szkolna strategia przeciw przemocy
 • Prawne możliwości rozwiązywania problemów agresji i przemocy w szkole wobec rówieśników, wobec nauczycieli

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 120 MINUT

Minimalna ilość osób, biorących udział w szkoleniu: 10 osób

Koszt udziału 1 osoby w szkoleniu: 100,- zł

Dogodny termin szkolenia do ustalenia telefonicznie 0 503 029 093


„UZALEŻNIENIA WŚRÓD UCZNIÓW SZKOLE – PAPIEROSY, ALKOHOL NARKOTYKI”

 • Problem alkoholowy i tytoniowy – skala problemu
 • Problem narkotykowy- skala problemu
 • Przyczyny sięgania przez młodzież po używki
 • Metody zapobiegania temu zjawisku
 • Ukazanie korelacji pomiędzy sięganiem po używki, a innymi patologicznymi zachowaniami wśród młodzieży w szkole i w domu
 • Zwiększenie wiedzy z zakresu prawa wobec problemu uzależnienia
 • Współpraca szkoły, nauczycieli z rodzicami i z policją w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 120 MINUT

Minimalna ilość osób, biorących udział w szkoleniu: 10 osób

Koszt udziału 1 osoby w szkoleniu: 100,- zł

Dogodny termin szkolenia do ustalenia telefonicznie  503 029 093

 

Polecamy projekt: Forum Kadry Włączającej

https://lektikon.pl/forum-kadry-wlaczajacej-wojewodztwa-malopolskiego/