Mówię, więc jestem

Mówię, więc jestem

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myślenicach realizowała projekt Mówię, więc jestem, który jest realizowany w Myślenicach od stycznia do końca czerwca 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wartość projektu to 49 221 zł.


Zakończył się projekt „Mówię, więc jestem”

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myślenicach zakończyła realizację projektu „Mówię, więc jestem”, we wszystkich samorządowych przedszkolach w Myślenicach , w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W projekcie wziełó udział 80 rodziców i 80 dzieci , uczęszczających do przedszkoli w Myślenicach, mających problemy z prawidłową wymową i planujących rozpocząć we wrześniu 2012 r. naukę w szkole podstawowej.

We wszystkich przedszkolach samorządowych w Myślenicach w I połowie czerwca br. odbyły się psychologiczne badania gotowości szkolnej wszystkich dzieci biorących udział w projekcie. Dodatkowo w czerwcu br. odbyły się także indywidualne konsultacje rodziców z psychologiem na temat wyników badania dziecka – przekazana została pisemna opinia psychologiczna, stanowiąca wyniki badania gotowości szkolnej, przekazane zostały także wskazówki związane z dalszą edukacją dziecka Dobiegły także końca indywidualne konsultacje rodziców z logopedą, podczas których omawiane były postępy rozwoju dziecka w zakresie wymowy. Podczas tych konsultacji uczestnicy otrzymali dyplomy zakończenia udziału w projekcie „Mówię, więc jestem” i Poradnik logopedyczny „Lubię i umiem ćwiczyć z moim dzieckiem”.

W poprzednich miesiącach( od marca do maja br.) rodzice wraz z dziećmi brali udział w warsztatach logopedycznych, które miały charakter praktycznych ćwiczeń, służących korekcie zaburzeń wymowy u dzieci.

Cieszę się, ze udało nam się zrealizować założenia i cele projektu, m.in. uświadomić i nauczyć rodziców dzieci, biorących udział w projekcie, prowadzenia odpowiednich ćwiczeń logopedycznych, aby ich rozwój mowy ich dzieci zakończył się prawidłowo przed rozpoczęciem nauki w szkole. Dzięki warsztatom u większości dzieci, spośród 80 biorących udział w projekcie, udało się skorygować wady wymowy. Rodzice na zakończenie projektu otrzymali Poradnik logopedyczny „Lubię i umiem ćwiczyć z moim dzieckiem, dzięki któremu mogą już samodzielnie wykonywać ćwiczenia ze swoimi dziećmi , których nauczyli się podczas warsztatów – podkreśliła logopeda Halina Kustosz-Miśko – koordynator projektu.

GALERIA