Zadania budżet państwa

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach  otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki dotację celową przyznaną na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania związanych z wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie poradni, w szczególności na pomoce dydaktyczne do terapii i diagnozy logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej.


Zakończył się projekt Letnia Akademia Umiejętności

W okresie od czerwca do września 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich realizowany był program Letnia Akademia Umiejętności. Pomysłodawcą i wykonawcą zadań w ramach projektu była Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myślenicach.

Udało się zrealizować wszystkie założone cele i założenia Projektu. Najważniejszym z nich było pobudzenie świadomości rodziców dzieci 6 i 7 letnich w zakresie problemów edukacyjnych dzieci i korekta tych problemów przed rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej w tym roku szkolnym poprzez uczestnictwo w zajęciach Akademii.

Grupę docelową projektu stanowiło łącznie 40 osób: 20 rodziców/opiekunów i 20 dzieci w wieku 6 i/lub 7 lat uczęszczających do przedszkoli w Myślenicach i mających zdiagnozowane (w ramach projektu) problemy wychowawcze, problemy z prawidłową wymową i komunikacją. Opracowany program zajęć, połączony z terapią, dał dzieciom szansę na dobry i udany start w nowej szkole.

Program edukacyjno – wychowawczy realizowany był przez cały sierpień br. w MOKiS w Myślenicach w formie dwutygodniowych turnusów, w których brało udział 10 opiekunów i 10 dzieci. W skład każdego turnusu wchodziły następujące panele:

I Akademia poprawnej wymowy – warsztaty z logopedą

 1. Rozwój mowy i jej znaczenie w codziennym życiu
 2. Korekta wad i zaburzeń wymowy
 3. Mówię poprawnie – utrwalenie prawidłowej wymowy wszystkich głosek
 4. Umiem i lubię się komunikować z rodziną i z rówieśnikami

II Akademia dobrego zachowania – warsztaty z psychologiem

 1. Edukacja emocjonalna – odnaleźć siebie i poznać na nowo
 2. Integracja z rodziną i ze środowiskiem rówieśniczym
 3. Umiejętność radzenia sobie z konfliktami
 4. Przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole

III Akademia bezpiecznego postępowania – warsztaty z policjantem

 1. Bezpiecznie spędzanie czasu w domu i w szkole
 2. Bezpieczne wakacje
 3. Bezpieczna droga do szkoły i z powrotem
 4. Zagrożenia, jak ich unikać

IV Akademia młodych artystów – warsztaty plastyczne, muzyczne

 1. Udział dzieci w warsztatach plastycznych ( różne techniki)
 2. Udział dzieci w warsztatach muzycznych i rytmicznych ( różne techniki: taniec, śpiew)
 3. Poznaję swoje zdolności, odkrywam w sobie talent – inspiracje

Oficjalnym, uroczystym podsumowaniem projektu był happening integracyjny, zorganizowany 17 września 2011 r., podczas którego zorganizowane były m.in. konsultacje ze specjalistami prowadzącymi warsztaty, wystawa dorobku plastycznego i muzycznego dzieci oraz wspólna zabawa i konkursy z nagrodami, które prowadził Pan Zbyszek Morawski z MOKIS. Wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty, dyplomy, gadżety oraz Vademecum SPRAWNY PIERWSZOKLASISTA. Taki przewodnik otrzymały również myślenickie przedszkola, z których wywodzili się najmłodsi uczestnicy projektu. Wspólna zabawa na zakończenie pokazała, jakie inne wartości przyniosła realizacja projektu w postaci zawartych znajomości i wymiany cennych doświadczeń między rodzicami i rówieśnikami. Mamy nadzieję, iż efektem zrealizowanych zadań będą sukcesy dzieci nie tylko w pierwszej klasie, ale również podczas całej życiowej ścieżku edukacyjnej, czego wszystkim życzymy.

Oprac. Halina Kustosz – Miśko koordynator projektu
Wioletta Stręk asystent korodynatora

GALERIA

Happening integracyjny

Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach

Happening integracyjny