Specjaliści

Dyrektor Poradni
mgr Halina Kustosz – Miśko
tel. 503 029 093

Psycholog terapeuta
mgr Izabela Spytek

Psycholog
mgr Aneta Dziewońska

Psycholog
mgr Zuzanna Jasek

Pedagog Oligofrenopedagog
mgr Beata Pacek

Pedagog
mgr Aneta Niżnik

Logopeda, pedagog
mgr Halina Kustosz – Miśko
tel. 503 029 093

Logopeda
mgr Urszula Tułacz-Pieprzyk

Logopeda
mgr Agnieszka Jasek

Logopeda
mgr Joanna Gorączko