Specjaliści

Dyrektor Poradni
mgr Halina Kustosz – Miśko
tel. 503 029 093

Psycholog
mgr Izabela Spytek
tel. 600 481 256

Pedagog Oligofrenopedagog
mgr Beata Pacek
tel. 691 898 691

Logopeda
mgr Halina Kustosz – Miśko
tel. 503 029 093

Psycholog
mgr Aneta Dziewońska

Logopeda
mgr Urszula Tułacz-Pieprzyk