Mówię, więc jestem

Mówię, więc jestem – weź udział w projekcie, daj szansę swojemu dziecku!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myślenicach zaprasza do udziału w projekcie Mówię, więc jestem, który jest realizowany w Myślenicach od stycznia do końca czerwca 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wartość projektu to 49 221 zł.

Głównym celem projektu jest przygotowanie dzieci uczęszczających do przedszkoli w Myślenicach pod względem językowym i poznawczym do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej we wrześniu 2012 r. oraz uświadomienie i nauczenie rodziców tych dzieci prowadzenia odpowiednich ćwiczeń, aby ich rozwój mowy ich dzieci zakończył się prawidłowo przed rozpoczęciem nauki w szkole, co poprawi dalsze warunki rozwoju edukacyjnego w przyszłości.

Grupą docelową projektu jest łącznie 160 osób: 80 rodziców i 80 dzieci uczęszczających do przedszkoli w Myślenicach, mających problemy z prawidłową wymową i rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej we wrześniu 2012 r. To właśnie u dzieci na tym etapie kształcenia odpowiednia terapia i interwencja jest niezbędna, aby dać im szansę na dobry i udany start w nowej szkole.

Przebieg zajęć, harmonogram realizacji projektu:

Styczeń 2012 roku
– przeprowadzenie w każdym przedszkolu diagnozy logopedycznej wśród wszystkich dzieci 6 i 7 letnich po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w projekcie. W każdym przedszkolu wyłoniona zostanie 10osobowa grupa dzieci z największymi problemami logopedycznymi. Po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, te dzieci zostaną wraz z rodzicami zakwalifikowane do udziału w projekcie. W sytuacji gdy, w danym przedszkolu nie uzbiera się 10osobowa grupa (z różnych względów), dzieci potrzebujące i chętne z innych przedszkoli zostaną zakwalifikowane do projektu. Łącznie zakwalifikowanych zostanie 80 dzieci.

Luty 2012 r.
– w każdym przedszkolu odbędą się 2 godz. warsztaty logopedyczne z rodzicami. Będą one miały charakter teoretyczny-przygotowujący do dalszej części zajęć praktycznych w kolejnych miesiącach: w III, IV i V 2012 r. Harmonogram zajęć zostanie ustalony odrębnie w każdym przedszkolu.

Marzec, kwiecień, maj 2012 roku
– w każdym przedszkolu odbędą się 2 godz. warsztaty logopedyczne z rodzicami i dziećmi: po 2 godziny zajęć w miesiącu w każdym przedszkolu. Będą one miały charakter praktycznych ćwiczeń, służących korekcie zaburzeń wymowy u dzieci. Harmonogram zajęć zostanie ustalony odrębnie w każdym przedszkolu.

Czerwiec 2012 roku
– odbędą się psychologiczne badania gotowości szkolnej wszystkich dzieci biorących udział w projekcie
– w naszej Poradni odbędą się indywidualne konsultacje rodziców z psychologiem na temat wyników badania dziecka – przekazana zostanie pisemna opinia psychologiczna, stanowiąca wyniki badania gotowości szkolnej, przekazane zostaną wskazówki związane z dalszą edukacją dziecka
– w naszej Poradni odbędą się też indywidualne konsultacje rodziców z logopedą, podczas których zostaną omówione postępy rozwoju dziecka w zakresie wymowy. Podczas tych konsultacji uczestnicy otrzymają dyplomy zakończenia udziału w projekcie „Mówię, więc jestem” i Poradnik logopedyczny „Lubię i umiem ćwiczyć z moim dzieckiem”.

Aby wziąć udział w projekcie należy do dnia 15 stycznia 2012 r. zapisać dziecko na bezpłatne badanie logopedyczne w przedszkolu lub w Poradni, a następnie złożyć w siedzibie Poradni (Myślenice, ul. Słowackiego 20) drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście do końca stycznia 2012 r. formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami.

Uczestnictwo we wszystkich formach i działaniach projektu jest bezpłatne.

Informacje i zapisy pod nr tel. 503 029 093

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „MÓWIĘ, WIĘC JESTEM”

Formularz rekrutacyjny

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprac. Halina Kustosz – Miśko
Koordynator projektu


Zakończył się projekt „Mówię, więc jestem”

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myślenicach zakończyła realizację projektu „Mówię, więc jestem”, we wszystkich samorządowych przedszkolach w Myślenicach , w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W projekcie wziełó udział 80 rodziców i 80 dzieci , uczęszczających do przedszkoli w Myślenicach, mających problemy z prawidłową wymową i planujących rozpocząć we wrześniu 2012 r. naukę w szkole podstawowej.

We wszystkich przedszkolach samorządowych w Myślenicach w I połowie czerwca br. odbyły się psychologiczne badania gotowości szkolnej wszystkich dzieci biorących udział w projekcie. Dodatkowo w czerwcu br. odbyły się także indywidualne konsultacje rodziców z psychologiem na temat wyników badania dziecka – przekazana została pisemna opinia psychologiczna, stanowiąca wyniki badania gotowości szkolnej, przekazane zostały także wskazówki związane z dalszą edukacją dziecka Dobiegły także końca indywidualne konsultacje rodziców z logopedą, podczas których omawiane były postępy rozwoju dziecka w zakresie wymowy. Podczas tych konsultacji uczestnicy otrzymali dyplomy zakończenia udziału w projekcie „Mówię, więc jestem” i Poradnik logopedyczny „Lubię i umiem ćwiczyć z moim dzieckiem”.

W poprzednich miesiącach( od marca do maja br.) rodzice wraz z dziećmi brali udział w warsztatach logopedycznych, które miały charakter praktycznych ćwiczeń, służących korekcie zaburzeń wymowy u dzieci.

Cieszę się, ze udało nam się zrealizować założenia i cele projektu, m.in. uświadomić i nauczyć rodziców dzieci, biorących udział w projekcie, prowadzenia odpowiednich ćwiczeń logopedycznych, aby ich rozwój mowy ich dzieci zakończył się prawidłowo przed rozpoczęciem nauki w szkole. Dzięki warsztatom u większości dzieci, spośród 80 biorących udział w projekcie, udało się skorygować wady wymowy. Rodzice na zakończenie projektu otrzymali Poradnik logopedyczny „Lubię i umiem ćwiczyć z moim dzieckiem, dzięki któremu mogą już samodzielnie wykonywać ćwiczenia ze swoimi dziećmi , których nauczyli się podczas warsztatów – podkreśliła logopeda Halina Kustosz-Miśko – koordynator projektu.

GALERIA