Cennik

Cennik usług Poradni obowiązujący od 1 września 2020 r.


DIAGNOZA CENA
Diagnoza poziomu inteligencji i wydanie opiniiCzas trwania badania ok. 1,5 – 2 godz. 180,- zł
Diagnoza osobowości  i wydanie opiniiCzas trwania badania ok. 1, 5  godz. 180,- zł
Kompleksowe badanie pedagogiczne i wydanie opinii Czas trwania badania ok. 1, 5  godz. 180,- zł
Kompleksowe badanie psychologiczne i wydanie opinii Czas trwania badania ok. 2 – 2,5 godz. 250,- zł
Kompleksowe badanie psychologiczno – pedagogiczne (np. pod kątem dysleksji, dysortografii ) i wydanie opiniiCzas trwania badania ok. 3- 4 godz. (1 – 2 spotkania) 320,- zł   
Kompleksowe badanie psychologiczno – pedagogiczne pod kątem dyskalkulii i wydanie opiniiCzas trwania badania ok. 4 godz. (1- 2 spotkania)  360,- zł   
Zestaw badań do orzekania (3 testy: organiczne, osobowości, inteligencji) i wydanie opiniiCzas trwania badania ok. 2,5- 3 godz.pakiet promocyjny  300,- zł   
Kompleksowe badanie psychologiczne gotowości szkolnej  6, 7 -latka i wydanie opiniiCzas trwania badania ok.  2-3 godz. (1 spotkanie)  300,- zł
Diagnoza logopedyczna i wynik badania  Czas trwania badania ok. 1 godz. 100,- zł
KONSULTACJA  
Jednorazowa konsultacja  psychologiczna ( 1 godz.) 120,- zł
Jednorazowa konsultacja pedagogiczna     ( 1 godz.) 120,- zł
Jednorazowa konsultacja logopedyczna     ( 1 godz.) 100,- zł
TERAPIA  
Terapia  psychologiczna                               (1 godz.) 100,- zł
Terapia  pedagogiczna                                 (1 godz.) 100,- zł
Terapia  logopedyczna                                 (45 min.) 60,- zł
Wydanie opinii lub zaświadczenia dodatkowo poza badaniem              20,- zł