Cennik

Cennik usług Poradni obowiązujący od 1 lutego 2023 r.


DIAGNOZACENA

Opinia o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy zarobkowej / opinia do szkoły muzycznej. Czas trwania badania ok. 1,5 godz.

320 zł
Kompleksowe badanie pedagogiczne i wydanie opinii. Czas trwania badania ok. 1,5  godz.260 zł
Kompleksowe badanie psychologiczne i wydanie opinii. Czas trwania badania ok. 2–2,5 godz.350 zł
Kompleksowe badanie psychologiczno–pedagogiczne (np. pod kątem dysleksji, dysortografii, dysgrafii) i wydanie opinii. Czas trwania badania ok. 3–4 godz. (1 – 2 spotkania)430 zł
Kompleksowe badanie psychologiczno–pedagogiczne pod kątem dyskalkulii i wydanie opinii. Czas trwania badania ok. 4 godz. (1 – 2 spotkania)530 zł
Zestaw badań do orzekania (3 testy: organiczne, osobowości, inteligencji) i wydanie opinii. Czas trwania badania ok. 2,5–3 godz.– pakiet promocyjny350 zł
Kompleksowe badanie psychologiczne gotowości szkolnej  6, 7 latka i wydanie opinii. Czas trwania badania ok.  2–3 godz. (1 spotkanie)350 zł
Diagnoza logopedyczna i wynik badania.  Czas trwania badania ok. 1 godz.140 zł
KONSULTACJA
Jednorazowa konsultacja  psychologiczna (1 godz.)160 zł
Jednorazowa konsultacja pedagogiczna     (1 godz.)160 zł
Jednorazowa konsultacja logopedyczna     (1 godz.)140 zł
TERAPIA
Terapia  psychologiczna (1 godz.)140 zł
Terapia  pedagogiczna (1 godz.)140 zł
Terapia  logopedyczna (45 min.)90 zł
Terapia  logopedyczna (60 min.)110 zł
Wydanie opinii lub zaświadczenia dodatkowo poza badaniem             30 zł
Uwaga. W przypadku potwierdzenia przybycia na badanie, konsultację lub terapię i nie zgłoszenie się na umówiony termin należy pokryć 30% wartości usługi.
Należność proszę wpłacić w ciągu 7 dni na konto Poradni nr:
21 1050 1445 1000 0090 6397 5032 ING Bank Śląski
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach,
32-400 Myślenice, ul. Drogowców 3.