Cennik

Cennik usług Poradni obowiązujący od 1 września 2016 r.


DIAGNOZA

Diagnoza poziomu inteligencji i wydanie opinii
Czas trwania badania ok. 1,5 – 2 godz. – 160,- zł

Diagnoza osobowości i wydanie opinii
Czas trwania badania ok. 1, 5 godz. 160,- zł

Kompleksowe badanie pedagogiczne i wydanie opinii
Czas trwania badania ok. 1, 5 godz. – 160,- zł

Kompleksowe badanie psychologiczne i wydanie opinii
Czas trwania badania ok. 2 – 3 godz. – 220,- zł

Kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczne (np. pod kątem dysleksji, dysortografii ) i wydanie opinii
Czas trwania badania ok. 4 godz. (1 – 2 spotkania) – 280,- zł

Kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczne pod kątem dyskalkulii i wydanie opinii
Czas trwania badania ok. 4 godz. (2 spotkania) – 330,- zł

Zestaw badań do orzekania ( 3 testy: organiczne, osobowości, inteligencji) i wydanie opinii
Czas trwania badania ok. 3 godz. – pakiet promocyjny – 280,- zł

Kompleksowe badanie psychologiczne gotowości szkolnej 6, 7 -latka i wydanie opinii
Czas trwania badania ok. 2 -3 godz. (1- 2 spotkania) -280,- zł

Diagnoza logopedyczna i wynik badania
Czas trwania badania ok. 1 godz. – 80,- zł


KONSULTACJA

Jednorazowa konsultacja psychologiczna (1 godz.) – 100,- zł

Jednorazowa konsultacja pedagogiczna (1 godz.) – 100,- zł

Jednorazowa konsultacja logopedyczna (1 godz.) – 80,- zł


TERAPIA

Terapia psychologiczna (1 godz.) – 70,- zł

Terapia pedagogiczna (1 godz.) – 70,- zł

Terapia logopedyczna (45 min.) – 50,- zł


Wydanie opinii dodatkowo poza badaniem 20,- zł